PRODÁNO

Pivnice

Prodej budovy pro komerční účely částečně i pro bydlení

Bližší info o nemovitosti

Na prodej objekt v současnosti pronajímaný jako pivnice. Nájemník se nebrání ani spolupráci s novým majitelem. Čistý měsíční nájem je 12.000,- měs.

Budova se nachází v ploše s rozdílným způsobem využití SM smíšené území městské.

Plochy smíšeného území městského jsou územím využitým především pro služby obyvatelstvu v městském měřítku, částečně i pro bydlení.

Veškeré vnitřní zdi jsou příčky bez nosné funkce. Je možné je tedy odizolovat, nebo vybourat bez ohrožení statiky. Díky tomu lze měnit dispozici dle Vašich potřeb.

Přípustné využití hlavní: stavby pro bydlení ve vícepodlažních objektech s integrovanou vybaveností, stavby a zařízení pro administrativu, veřejnou správu, peněžnictví, stavby pro obchod – vícepodlažní, do 4.000 m2 prodejní plochy, zařízení pro obchod integrované do víceúčelových budov, stavby a zařízení pro veřejné stravování, stavby a zařízení pro přechodné ubytování, stavby a zařízení pro kulturu a společenské activity, stavby a zařízení pro církevní účely.

Přípustné využití doplňkové: stavby pro bydlení, zařízení pro služby a výrobní služby bez negativních vlivů na životní prostředí, integrované do víceúčelových budov, stavby a zařízení pro školství místního a městského významu, stavby a zařízení pro zdravotnictví místního a městského významu, stavby a zařízení pro sport, zařízení pro sociální péči, integrované do víceúčelových budov, stavby a zařízení pro vědu a výzkum, zařízení pro veterinární péči, zařízení provozního vybavení staveb, stavby a zařízení technického vybavení, komunikace účelové pro motorová vozidla, pěší a cyklisty, místní obslužné komunikace, stavby a plochy hromadné dopravy, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily a autobusy, hromadné vícepodlažní parkingy a garáže, veřejná WC, veřejná zeleň, veřejná prostranství, drobná architektura, vodní prvky, sportovní a dětská hřiště, stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu.

Za budovou je oplocený pozemek, o velikosti cca 36 m² ve vlastnictví města Pardubice. Ten je využívaný na základě nájemní smlouvy, za cca 1.300,- Kč/rok. s možností odkupu.

Vzhledem k tomu, že průkaz energetické náročnosti budovy zatím nebyl vypracován, uvádím dle zákonné povinnosti třídu G.

Pro více info volejte.

 

.000 Kč včetně provize, včetně poplatků, včetně právního servisu

  • + daň z nabytí nemovitých věcí
  • Cihlová
  • Dobrý
  • Samostatný
  • Přízemní
  • 80 m2
  • 70 m2
  • 80 m2
  • Dálkový vodovod
  •  plynové přímotopy
  • Plynovod
  • Veřejná kanalizace
  • 230V, 400V
  • Vlak, Silnice, Autobus
  • Asfaltová