NA PRODEJ

STAVEBNÍ POZEMEK | BOROVNICE

cena: 1.250.000 Kč

INFORMACE O NEMOVITOSTI

Příležitost koupit výjimečný stavební pozemek o velikosti 1.694 m2 s protékajícím potůčkem v malebné obci Borovnice. Veškeré inženýrské sítě (elektrika, vodovod, kanalizace) je v protější straně sousedící silnice. Možnost napojení na tyto sítě bude na podzim v r. 2026.  Do té doby je na této komunikaci stavební uzávěra. Obec plánuje v r. 2023-2024 stavbu dalšího ramene inženýrských sítí i v druhé sousedící komunikaci. Případné napojení na tyto plánované nové sítě by však pravděpodobně muselo počítat s vedením přípojek pod potokem. V Obci je školka, pošta, restaurace, obchod se smíšeným zbožím a jezdí sem vlak i autobus. Škola je v Mostku, v Pecce a Čisté u Horek.

Územní plán:  Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

Hlavní využití:

– pozemky staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.

Přípustné využití:

–  stavby a zařízení související s hlavním využitím,

–  stavby a zařízení pro chov drobných hospodářských zvířat, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení,

–  stavby a zařízení občanského vybavení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení,

–  stavby a zařízení technické infrastruktury,

–  služby provozované vrámci staveb pro bydlení a staveb pro rodinnou rekreaci, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení,

–  plochy zeleně,

–  založení prvků územního systému ekologické stability.

Nepřípustné využití:

– stavby a zařízení neuvedené a nesouvisející shlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

–  koeficient využití (zastavění) pozemku – max. 0,4,

–  výšková hladina zástavby – max. 12,5 m nad upravený terén.

Další podmínky využití:

– nové stavby pro bydlení a rekreaci budou umístěny ve vzdálenosti větší než 25 m od hranice lesních pozemků.

Přemýšlíte o prodeji Vaší nemovitosti?

Kontakt